4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl. UMK Wydział Chemii, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń tel.: +48 56 611-43-02, fax: +48 56 654-24-77, e-mail: wydzial@chem.umk.pl